Silkeborg Ny Teater

Silkeborg Ny Teater lægger mange frivillige kræfter i alle stykkerne der går over scenen.

Mange af medlemmerne ses på scenen, men bag scenen arbejder endnu flere hårdt
for at alle forestillingerne kan fungere optimalt.

Billetbestilling og Billetsalg

Connie Andersen Jonna Elkjær Jørn Pedersen Hanne Husted
Per Dybsø


Kostumer
Birthe Larsen Jane Justesen
Jonna Mikkelsen Lily Munch
Lone Schjødt Merete Jacobsen


Kulisser, regi og regissører
Alice Gravesen Aase Schmidt Ida Kristensen Jørn Pedersen
Judith Olesen Jørgen Olesen Knud Sandberg Lillian Bak
Susanne Segalt Tom Bak Villy Larsen Stig Kristensen
John OlsenJørn Iversen


Suffli


Charlotte Almar
Helle Pedersen Lone Schjødt
Teknik

Allan Sørensen
Else Førgaard Hansen Henny Rasmussen Lars Linnebjerg

Mette Petersen
Poul Jespersen Steffen Agerskov Susanne Segalt
Mikkel Grothe Anne-Sophie Linnebjerg
Daniel JanbyVærtsgruppe
Bent Andersen Birgit Herbsleb Daniel Janby
Birgit Jensen
Bodil Rønne Birthe Brønd Birthe Larsen Carsten Sørensen
Ellen Margrethe Velborg Erna Stausbøl Inge Prang Inger Krath
Inger Lundsgaard Ingrid Svenstrup Jens Chr Sørensen Jette Dreier
Jimmy  Klywer Jonna Mikkelsen Jørgen Dreier Jørn Pedersen
Kirsten Wiehe Knud Sandberg Kristinna Klywer Lily Munch
Lone Schjødt Merete Jacobsen Mona Jeppesen Per Dybsø
Thorkild Brønd Ulla Madsen Villi Hansen Villy Larsen


Winnie Ibsen