Silkeborg Ny Teater

fra teatret

Hej alle medlemmer.

På denne side kan du finde informationer til vore medlemmer,

der vil også komme billeder fra prøverne på vore stykker,

vores medlemsblad kan læses på denne side,

og meget andet.

 

Seneste opdateringer : 16/5-2020:

Legedag med Børnestykket

Repertoire 2020-2021

Teaterfest 2020
NYT !!!!! - sæt X'er i kalenderen.

Aflysning af Generalforsamling Søndag den 26. april 2020.

Regeringens forlængning af tiltagene imod Corona-virusset gør,
at vi ikke kan afholde Generalforsamling søndag den 26. april 2020.

Ny indkaldelse til Generalforsamling vil blive udsendt så snart
bestyrelsen ved, hvornår det kan lade sig gøre at afholde den.

Når det kommer så vidt, vil Generalforsamlingen stadigvæk indeholde:

 

Dagsorden:

1)    Valg af dirigent.

2)    Bestyrelsens beretning.

3)    Forelæggelse af kontrolleret regnskab.

4)    Fastlæggelse af medlemskontingenter.

5)    Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen).

6)    Valg af formand. Jørn Iversen (genopstiller).

7)    Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lone Kjær (genopstiller), Birgit Jensen (genopstiller). Jonna Elkjær ( genopstiller ikke).

8)    Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er Helene Handberg Nielsen (genopstiller ikke).

9)    Valg af bilagskontrollant/revisor. Tom Bak. (Genopstiller).

10)                  Forelæggelse af repertoireplan.

11)                  Eventuelt.
Info
Vedtægter for SNT Bestyrelsesmøder Bag scenen
Medlemsliste Generalforsamlinger Bestyrelsen


Teaterfester og Medlemsdage
TeaterfesterTeaterfesten 2-3-2019Medlemsdage


Fra årets prøver

Husk venligst at alle billeder fra prøver, fester mm er interne

og kun må lægges på offentlige sider såsom Facebook, Twitter mfl

efter aftale med Mogens

Billeder fra prøven på MIN KONE SPØGER 18/01-2020


Fotos fra Pippi 25-1-2020

Billeder fra Generalprøven på Revyen 24/11-19 Fotos fra prøven på
En god pige
10-10-2019
Fotos fra Flammedanserinden 16-01-2019
Fotos fra Dyrene i Hakkebakkeskoven 27-01-2019
Fotos fra revyen Generalprøven den 25/11-2018

Det gamle arkiv

Husk venligst at alle billeder fra prøver, fester mm er interne

og kun må lægges på offentlige sider såsom Facebook, Twitter mfl

efter aftale med Mogens


Gå til Arkiv-siden