Silkeborg Ny Teater

Silkeborg Ny Teater lægger mange frivillige kræfter i alle stykkerne der går over scenen.

Mange af medlemmerne ses på scenen, men bag scenen arbejder endnu flere hårdt
for at alle forestillingerne kan fungere optimalt.

Billetbestilling og Billetsalg

Charlotte Almar
Connie Andersen Dorthe Kongsbak Hanne Husted

John Olsen Jonna Elkjær Jørn Pedersen Per DybsøKewen Pedersen Tanja Andersen


Kostumer
Jane Justesen Jonna Mikkelsen
Lilly Munch Merete JacobsenBirthe Larsen Lone Schjødt


Kulisser

Alice Gravesen Susanne Segalt Søren Broberg Aase Harlev
Ida Kristensen Stig Kristensen Judith Olesen Jørgen Olesen

Lillian Bak Tom Bak Steen Møller Nielsen
Jørn Pedersen Knud Sandberg


Suffli

Annette Simo
Jonna Elkjær Jonna Mikkelsen Cille Sommer


Joan Heerwagen
Tina Elkjær

Regi

Jens Sandal Jørn Iversen Knud Sandberg Susanne Segalt

Mia Leth Verner Elkjær John Olsen


Teknik

Allan Sørensen
Henny Rasmussen Susanne Segalt Ida Tronhjem
Poul Jespersen
Mette Petersen Mike Jørgensen Tina Elkjær

Anne -Sophie Linnebjerg Else F Hansen Signe Almar


Værtsgruppe

Allan Sørensen Alice Gravesen Alvilda Mikkelsen
Bent Andersen
Bente Gloggengichser Birgit Herbsleb Birgit Jensen Birgit Nielsen
Birthe Brønd Birthe Larsen Bodil Rønne Carsten Sørensen
Ellen Margrethe Velborg Erny Stausbøll Ida Kristensen Inge Marie Bach
Inge Prang Inger Lundsgaard Inger Krath Inger Lorentsen
Ingrid Svendstrup Jens Chr Sørensen Jette Dreier Jimmi Klyver
John Olsen Jonna Mikkelsen Jørgen Dreier Jørn Pedersen

Lirsten Wiehe Knud Sandberg Kristinna Klyver
Lily Munch Lone Friedrich Hansen Margit Mikkelsen Merete Jacobsen
Mona Jeppesen Niels Kr Munch Ove Hansen Per Dybsø
Steen Møller Nielsen Stig Kristensen Thorkild Brønd Ulla Andersen


Ulla Madsen Vili Hansen Villy Larsen Winnie Ibsen